WebSphere Message Broker

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

O WebSphere Message Broker
*Agregacja
*Nody HTTP
*Nody HTTP i SSL
IBM Message Broker - Intergacja narzędzia z WSRR
Web Services i Basic-Auth Publish/Subscribe Error Handling IBM Message Broker - Manipulowanie treścią komunikatu
*Referencje
*Trace
Debuging Współdzielenie danych w ramach przepływu Operacje na bazie danych Parametry UDP
Nod MQGet *Nody typu Timer
Własne nody JAVA *Wywołanie kodu JAVA z ESQL
Modyfikacja parametrów pliku BAR
*CVS runtime versioning i keywords
Dostępne parametry brokera
* Accounting and Statistics
Security Configuration Manager Proxy
Wydajność Legenda

w przygotowaniu * w trakcie tworzenia


powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz