Informacje o firmie IT Zone

Firma IT Zone specjalizuje się w szeroko rozumianych usługach IT. Kluczowe kompetencje skoncentrowane są wokół integracji aplikacji oraz zarządzania procesami biznesowymi w szczególności z wykorzystaniem narzędzi firmy IBM.

Narzędzia te to w szczególności :

Firma posiada następujące certyfikaty:

 • IBM Information Management Solution Sales Professional v4
 • IBM InfoSphere DataStage Fundamentals Technical Professional v1
 • IBM Certified System Administrator - WebSphere Message Broker V6.1
 • IBM Certified System Administrator - WebSphere MQ V6.0
 • IBM Certified Solution Developer - WebSphere Message Broker V6.1
 • IBM Certified Solution Developer - WebSphere Business Monitor V6.2
 • IBM Certified Solution Designer - WebSphere MQ 7.0
 • IBM Certified Solution Developer - WebSphere Integration Developer V6.1
 • IBM Certified Solution Developer - WebSphere MQ V5.3
 • IBM Certified Solution Developer - IBM WebSphere Portal V5.0
 • IBM Certified System Administrator - WebSphere Business Integration Message Broker V5
 • IBM Certified Associate Developer - WebSphere Studio, V5.0
 • IBM Certified Specialist - IBM WebSphere MQ Integrator
 • IBM Certified System Administrator - WebSphere Application Server 5.0
 • IBM Certified Specialist - MQSeries

W związku z powyższym firma może posługiwać się poniższymi banerami oznaczającymi posiadanie kompetencji w zakresie konkretnych narzędzi IBM.

Narzędzia z rodziny WebSphere. W tym przypadku jest to WebSphere MQ, WebSphere Message Broker, WebSphere Application Server

Narzędzie MQ Series ( wcześniejsza wersja narzędzia WebSphere MQ ).

Narzędzia z rodziny Lotus. W tym przypadtu jest to WebSphere Portal

Poza powyższymi technologiami IBM firma posiada kompetencje między innymi w poniższych technologiach:

 • JAVA, JEE
 • JDBC
 • JAVA Servlets, JSP
 • Tomcat
 • EJB
 • JMS
 • Web Services
 • Spring
 • Spring Batch
 • CXF
 • Axis2
 • Hibernate
 • XSLT
 • XPath
 • Android