Informacje o firmie IT Zone

Firma IT Zone specjalizuje się w szeroko rozumianych usługach IT. Kluczowe kompetencje skoncentrowane są wokół rozwiązań DevOps w rozproszonych sytemach mikrousługowych głownie z wykorzystaniem orkiestratora mikrousług Kubernetes osadzonych w chmurze lub on-premise.

Narzędzia te to w szczególności :

Poza powyższymi technologiami firma posiada kompetencje między innymi w poniższych technologiach:

  • JAVA, JEE
  • JDBC
  • Rest API
  • Tomcat
  • JMS
  • Spring Boot
  • Hibernate
  • XSLT
  • XPath