WebSphere MQ - Konfiguracja Accounting and Statistics

Autor: Marcin Kasiński
26.04.2012 12:59:49 +0200

Komunikaty Accounting and Statistics są specjalnymi komunikatami generowanymi przez menadzer zawierającymi informacje statystyczne. Czy informacje te będą generowane zależy od konfiguracji kolejki, którą chcemy monitorować oraz menadżera kolejek.

Komunikaty Statistics

Po włączeniu monitorowania statystyk są one generowane i umieszczane w kolejce systemowej SYSTEM.ADMIN.STATISTICS.QUEUE . Komunikaty te są sformatowane w postaci PCF. Statystyki te można podzielić na trzy grupy, dotyczące operacji MQI, kolejek i kanałów i można je niezależnie włączać i wyłączać.

Parametry dla kolejki to: STATQ . Określa on poziom logowania informacji dla kolejki Możliwe wartości to :

 • QMGRto czy statystyki będą generowane zależy od parametru STATQ menadżera kolejek
 • ONstatystyki będą generowane jeśli parametr STATQ menadżera kolejek nie jest ustawiony na wartość NONE
 • OFFstatystyki nie będą generowane

Parametry dla kanału to: STATCHL .Określa on poziom logowania informacji dla kanału Możliwe wartości to :

 • QMGRstatystyki dla kanału będą generowane na takim poziomie na jaki stawiony jest parametr STATQ menadżera kolejek
 • OFFstatystyki dla kanału nie będą generowane
 • LOWstatystyki dla kanału będą generowane na niskim poziomie
 • MEDIUMstatystyki dla kanału będą generowane na średnim poziomie
 • HIGHstatystyki dla kanału będą generowane na wysokim poziomie

Parametry dla menadżera to: STATACLS. Określa on poziom logowania informacji o kanałach typu cluster-sender Możliwe wartości to :

 • QMGRstatystyki dla kanału cluster-sender będą generowane w sposób opisany parametrem menadżera STATCHL
 • OFFstatystyki dla kanału cluster-sender nie będą generowane
 • LOWstatystyki dla kanału cluster-sender będą generowane na niskim poziomie
 • MEDIUMstatystyki dla kanału cluster-sender będą generowane na średnim poziomie
 • HIGHstatystyki dla kanału cluster-sender będą generowane na wysokim poziomie

Kolejnym parametrem menadżera jest STATCHL .Określa on poziom logowania informacji o kanałach Możliwe wartości to :

 • NONEstatystyki dla kanału nie będą generowane
 • OFFstatystyki nie będą generowane dla kanałów, które maja ustawiony atrybut STATCHL na QMGR
 • LOWstatystyki będą generowane na niskim poziomie dla kanałów, które maja ustawiony atrybut STATCHL na QMGR
 • MEDIUMstatystyki będą generowane na średnim poziomie dla kanałów, które maja ustawiony atrybut STATCHL na QMGR
 • HIGHstatystyki będą generowane na wysokim poziomie dla kanałów, które maja ustawiony atrybut STATCHL na QMGR

Kolejnym parametrem menadżera jest STATMQI .Określa poziom logowania informacji o menadżerze kolejek Możliwe wartości to :

 • OFFstatystyki MQI nie będą generowane
 • ONstatystyki MQI będą generowane dla każdego połączenia z menadżerem kolejek

Kolejnym parametrem menadżera jest STATINT .Określa częstotliwość w sekundach, z jaką statystyki są generowane Kolejnym parametrem menadżera jest STATQ .Określa poziom logowania informacji o kolejkach Możliwe wartości to :

 • NONEstatystyki nie będą generowane dla kolejek
 • OFFstatystyki nie będą generowane dla kolejek, które maja ustawiony atrybut STATQ na QMGR
 • ONstatystyki będą generowane dla kolejek, które maja ustawiony atrybut STATQ na QMGR

Poniższa tabela zawiera parametry komunikatu PCF dla danych typu statistics dla operacji na kolejkach.

ParametrOpis
MQCA_Q_MGR_NAME (MQCFT_STRING)Nazwa menadżera kolejek
MQCAMO_START_DATE (MQCFT_STRING)Data rozpoczęcia monitorowania danego bloku
MQCAMO_START_TIME (MQCFT_STRING)Data rozpoczęcia monitorowania danego bloku
MQCAMO_END_DATE (MQCFT_STRING)Data zakończenia monitorowania danego bloku
MQCAMO_END_TIME (MQCFT_STRING)Czas zakończenia monitorowania danego bloku
MQIA_COMMAND_LEVEL (MQCFT_INTEGER)...
MQCA_Q_NAME (MQCFT_STRING)Nazwa kolejki
MQCA_CREATION_DATE (MQCFT_STRING)Data utwozrenia kolejki
MQCA_CREATION_TIME (MQCFT_STRING)Czas utwozrenia kolejki
MQGACF_Q_STATISTICS_DATA (MQCFT_GROUP)ilośc parametrów związanych z daną grupą (MQGACF_Q_STATISTICS_DATA) danych
MQIAMO_Q_MIN_DEPTH (MQCFT_INTEGER)Minimalna głębokość kolejki w danym bloku
MQIAMO_Q_MAX_DEPTH (MQCFT_INTEGER)Maksymalna głębokość kolejki w danym bloku
MQIAMO_AVG_Q_TIME (MQCFT_INTEGER)Średni czas przebywania w milisekundach na komunikatu w kolejce danym bloku
MQIAMO_PUTS (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość poprawnych operacji put na kolejce (za wyjątkiem operacji MQPUT1 ) dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_PUTS_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych operacji MQPUT1 na kolejce w danym bloku
MQIAMO_PUT1S (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość poprawnych operacji MQPUT1 na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_PUT1S_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych operacji MQPUT1 na kolejce w danym bloku
MQIAMO64_PUT_BYTES (MQCFT_INTEGER64_LIST)Tablica zawierająca ilość bajtów zapisanych do kolejki podczas operacji put dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_GETS (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość poprawnych operacji get na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_GETS_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych operacji get na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO64_GET_BYTES (MQCFT_INTEGER64_LIST)Tablica zawierająca ilość bajtów przeczytanych z kolejki podczas operacji get dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_BROWSES (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość poprawnych operacji browse na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_BROWSES_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych operacji browse na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO64_BROWSE_BYTES (MQCFT_INTEGER64_LIST)Tablica zawierająca ilość bajtów przeczytanych z kolejki podczas operacji browse dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_MSGS_EXPIRED (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość komunikatów, które wygasły z powodu przekroczenia ich czasu życia dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_MSGS_NOT_QUEUED (MQCFT_INTEGER_LIST)Ilość sytuacji, kiedy komunikat ominął kolejkę i trafił bezpośrednio do aplikacji

Poniższa tabela zawiera parametry komunikatu PCF dla danych typu statistics dla kanałów.

ParametrOpis
MQCA_Q_MGR_NAME (MQCFT_STRING)Nazwa menadżera kolejek
MQCAMO_START_DATE (MQCFT_STRING)Data rozpoczęcia monitorowania danego bloku
MQCAMO_START_TIME (MQCFT_STRING)Data rozpoczęcia monitorowania danego bloku
MQCAMO_END_DATE (MQCFT_STRING)Data zakończenia monitorowania danego bloku
MQCAMO_END_TIME (MQCFT_STRING)Czas zakończenia monitorowania danego bloku
MQIA_COMMAND_LEVEL (MQCFT_INTEGER)...
MQCACH_CHANNEL_NAME (MQCFT_STRING)Nazwa kanału
MQIACH_CHANNEL_TYPE (MQCFT_INTEGER)Typ kanału (MQCHT_SENDER, MQCHT_SERVER, MQCHT_RECEIVER, MQCHT_REQUESTER, MQCHT_CLUSRCVR, MQCHT_CLUSSDR)
MQGACF_CHL_STATISTICS_DATA (MQCFT_GROUP)Ilość parametrów związanych z daną grupą (MQGACF_CHL_STATISTICS_DATA) danych
MQCACH_REMOTE_Q_MGR_NAME (MQCFT_STRING)Nazwa zdalnego menadżera kolejek
MQCACH_CONNECTION_NAME (MQCFT_STRING)Nazwa połączenia do zdalnego menadżera kolejek
MQIAMO_MSGS (MQCFT_INTEGER)Tablica zawierająca ilość komunikatów wysłanych lub odebranych przez kanał dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO64_BYTES (MQCFT_INTEGER)Tablica zawierająca ilość bajtów wysłanych lub odebranych przez kanał dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_NET_TIME_MIN (MQCFT_INTEGER)Najkrótszy czas przesłania paczki z komunikatami do zdalnego menadżera
MQIAMO_NET_TIME_AVG (MQCFT_INTEGER)Średni czas przesłania paczki z komunikatami do zdalnego menadżera
MQIAMO_NET_TIME_MAX (MQCFT_INTEGER)Najdłuższy czas przesłania paczki z komunikatami do zdalnego menadżera
MQIAMO_EXIT_TIME_MIN (MQCFT_INTEGER)Najkrótszy czas w milisekundach spędzony w user exicie w danym bloku
MQIAMO_EXIT_TIME_AVG (MQCFT_INTEGER)Średni czas w milisekundach spędzony w user exicie w danym bloku
MQIAMO_EXIT_TIME_MAX (MQCFT_INTEGER)Najdłuższy czas w milisekundach spędzony w user exicie w danym bloku
MQIAMO_FULL_BATCHES (MQCFT_INTEGER)Ilość pakietów, jakie przeszły przez kanał z powodu osiąnięcia parametru BATCHSZ w danym bloku
MQIAMO_INCOMPLETE_BATCHES (MQCFT_INTEGER)Ilość pakietów, jakie przeszły przez kanał bez osiąnięcia parametru BATCHSZ w danym bloku
MQIAMO_AVG_BATCHE_SIZE (MQCFT_INTEGER)Średnia wielkość pakietu w danym bloku
MQIAMO_PUT_RETRIES (MQCFT_INTEGER)Ilość prób ponownego włożenia komunikatu w przypadku wystąpienia błędu i wejścia w pętle w danym bloku

Poniższa tabela zawiera parametry komunikatu PCF dla danych typu statistics dla operacji MQI.

ParametrOpis
MQCA_Q_MGR_NAME (MQCFT_STRING)Nazwa menadżera kolejek
MQCAMO_START_DATE (MQCFT_STRING)Data rozpoczęcia monitorowania danego bloku
MQCAMO_START_TIME (MQCFT_STRING)Data rozpoczęcia monitorowania danego bloku
MQCAMO_END_DATE (MQCFT_STRING)Data zakończenia monitorowania danego bloku
MQCAMO_END_TIME (MQCFT_STRING)Czas zakończenia monitorowania danego bloku
MQIA_COMMAND_LEVEL (MQCFT_INTEGER)...
MQIAMO_CONNS (MQCFT_INTEGER)Ilość poprawnych połączeń z menadżerem kolejek
MQIAMO_CONNS_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych prób połączenia z menadżerem kolejek
MQIAMO_CONNS_MAX (MQCFT_INTEGER)Maksymalna ilość równoległych połączenia z menadżerem kolejek
MQIAMO_DISCS (MQCFT_INTEGER)Tablica zawierająca ilość operacji dissconnect na menadżerze kolejek
MQIAMO_OPENS (MQCFT_INTEGER)Tablica zawierająca ilość poprawnie zakończonych operacji open na obiektach MQ w zależności od typu obiektu
MQIAMO_OPENS_FAILED (MQCFT_INTEGER)Tablica zawierająca ilość niepoprawnie zakończonych operacji open na obiektach MQ w zależności od typu obiektu
MQIAMO_CLOSES (MQCFT_INTEGER)Tablica zawierająca ilość poprawnie zakończonych operacji close na obiektach MQ w zależności od typu obiektu
MQIAMO_CLOSES_FIALED (MQCFT_INTEGER)Tablica zawierająca ilość niepoprawnie zakończonych operacji close na obiektach MQ w zależności od typu obiektu
MQIAMO_INQS (MQCFT_INTEGER)Tablica zawierająca ilość poprawnie zakończonych operacji INQ na obiektach MQ w zależności od typu obiektu
MQIAMO_INQS_FAILED (MQCFT_INTEGER)Tablica zawierająca ilość niepoprawnie zakończonych operacji INQ na obiektach MQ w zależności od typu obiektu
MQIAMO_SETS (MQCFT_INTEGER)Tablica zawierająca ilość poprawnie zakończonych operacji SETS na obiektach MQ w zależności od typu obiektu
MQIAMO_SETS_FAILED (MQCFT_INTEGER)Tablica zawierająca ilość niepoprawnie zakończonych operacji SET na obiektach MQ w zależności od typu obiektu
MQIAMO_PUTS (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość poprawnych operacji put na kolejce (za wyjątkiem operacji MQPUT1 ) dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_PUTS_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych operacji MQPUT1 na kolejce w danym bloku
MQIAMO_PUT1S (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość poprawnych operacji MQPUT1 na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_PUT1S_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych operacji MQPUT1 na kolejce w danym bloku
MQIAMO64_PUT_BYTES (MQCFT_INTEGER64_LIST)Tablica zawierająca ilość bajtów zapisanych do kolejki podczas operacji put dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_GETS (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość poprawnych operacji get na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_GETS_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych operacji get na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO64_GET_BYTES (MQCFT_INTEGER64_LIST)Tablica zawierająca ilość bajtów przeczytanych z kolejki podczas operacji get dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_BROWSES (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość poprawnych operacji browse na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_BROWSES_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych operacji browse na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO64_BROWSE_BYTES (MQCFT_INTEGER64_LIST)Tablica zawierająca ilość bajtów przeczytanych z kolejki podczas operacji browse dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_COMMITS (MQCFT_INTEGER_LIST)Ilość poprawnie zakończonych transakcji w danym bloku
MQIAMO_COMMITS_FAILED (MQCFT_INTEGER_LIST)Ilość niepoprawnie zakończonych transakcji w danym bloku
MQIAMO_BACKOUTS (MQCFT_INTEGER_LIST)Ilość poprawnie zakończonych operacji wycofania transakcji w danym bloku
MQIAMO_MSGS_EXPIRED (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość komunikatów, które wygasły z powodu przekroczenia ich czasu życia dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku

Komunikaty Accounting

Po włączeniu monitorowania statystyk typu accounting są one generowane i umieszczane w kolejce systemowej SYSTEM.ADMIN.ACCOUNTING.QUEUE . Komunikaty te są sformatowane w postaci PCF.

Parametry dla menadżera to:

ACCTCONO

Określa, czy w aplikacji jest możliwe nadpisanie ustawień ACCTMQI oraz ACCTQ menadżera kolejek Możliwe wartości to :

 • SAMEatrybuty nie są zmieniane
 • DISABLEDaplikacja może nadpisać ustawienia ACCTMQI oraz ACCTQ menadżera kolejek za pomocą pola Options struktury MQCNO podczas operacji MQCONNX
 • ENABLEDaplikacja nie może nadpisać ustawienia ACCTMQI oraz ACCTQ menadżera kolejek za pomocą pola Options struktury MQCNO podczas operacji MQCONNX

ACCTINT

Określa częstotliwość w sekundach, z jaką statystyki są generowane

ACCTMQI

Określa poziom logowania dla operacji MQI Możliwe wartości to :

 • SAMEatrybuty nie są zmieniane
 • OFFoperacje nie są logowane
 • ONoperacje są logowane

ACCTQ

Określa poziom logowania dla kolejek Możliwe wartości to :

 • SAMEatrybuty nie są zmieniane
 • NONEoperacje nie są logowane dla kolejek i nie może to być zmienione za pomocą atrybutu kolejki ACCTQ
 • OFFoperacje nie są logowane dla kolejek, które mają atrybut ACCTQ ustawiony na QMGR
 • ONoperacje są logowane dla kolejek, które mają atrybut ACCTQ ustawiony na QMGR

Parametry kolejki

ACCTQ

Określa poziom logowania dla kolejki Możliwe wartości to :

 • SAMEatrybuty nie są zmieniane
 • QMGRzachowanie zależy od parametru ACCTQ menadżera kolejek
 • OFFoperacje nie są logowane dla kolejki
 • ONoperacje są logowane dla kolejki

Poniższa tabela zawiera parametry komunikatu PCF dla danych typu accounting.

ParametrOpis
MQCA_Q_MGR_NAME (MQCFT_STRING)Nazwa menadżera kolejek
MQCAMO_START_DATE (MQCFT_STRING)Data rozpoczęcia monitorowania danego bloku
MQCAMO_LAST_USED (MQCFT_STRING)...
MQCAMO_END_DATE (MQCFT_STRING)Data zakończenia monitorowania danego bloku
MQCAMO_END_TIME (MQCFT_STRING)Czas zakończenia monitorowania danego bloku
MQIA_COMMAND_LEVEL (MQCFT_INTEGER)...
MQBACF_CONNECTION_ID (MQCFT_BYTE_STRING)Identyfikator połączenia MQ
MQIACF_SEQUENCE_NUMBER (MQCFT_INTEGER)...
MQCACF_APPL_NAME (MQCFT_STRING)Nazwa aplikacji
MQIACF_PROCESS_ID (MQCFT_INTEGER)Identyfikator procesu aplikacji
MQIACF_THREAD_ID (MQCFT_INTEGER)Identyfikator wątku MQ
MQCACF_USER_IDENTIFIER (MQCFT_STRING)Identyfikator użytkownika
MQIAMO_OBJECT_COUNT (MQCFT_INTEGER)Ilość kolejek MQ, których zostały zebrane dane w danym bloku
MQGACF_Q_ACCOUNTING_DATA (MQCFT_GROUP)ilość parametrów związanych z daną grupą (MQGACF_Q_ACCOUNTING_DATA) danych
MQCA_Q_NAME (MQCFT_STRING)Nazwa kolejki
MQCA_CREATION_DATE (MQCFT_STRING)Data utwozrenia kolejki
MQCA_CREATION_TIME (MQCFT_STRING)Czas utwozrenia kolejki
MQIA_Q_TYPE (MQCFT_INTEGER)Typ kolejki (MQQT_LOCAL)
MQIA_DEFINITION_TYPE (MQCFT_INTEGER)Type definicji kolejki (MQQDT_PREDEFINED, MQQDT_PERMANENT_DYNAMIC, MQQDT_TEMPORARY_DYNAMIC)
MQIAMO_OPENS (MQCFT_INTEGER)Ilość operacji otwarcia kolejki w danym bloku
MQCAMO_OPEN_DATE (MQCFT_STRING)Data pierwszej operacji otwarcia kolejki w danym bloku
MQCAMO_OPEN_TIME (MQCFT_STRING)Czas pierwszej operacji otwarcia kolejki w danym bloku
MQIAMO_CLOSES (MQCFT_INTEGER)Liczba zamknięć obiektów w danym bloku
MQCAMO_CLOSE_DATE (MQCFT_STRING)Data operacji zamknięcia kolejki w danym bloku
MQCAMO_CLOSE_TIME (MQCFT_STRING)Czas operacji zamknięcia kolejki w danym bloku
MQIAMO_PUTS (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość poprawnych operacji put na kolejce (za wyjątkiem operacji MQPUT1 ) dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_PUTS_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych operacji MQPUT1 na kolejce w danym bloku
MQIAMO_PUT1S (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość poprawnych operacji MQPUT1 na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_PUT1S_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych operacji MQPUT1 na kolejce w danym bloku
MQIAMO64_PUT_BYTES (MQCFT_INTEGER64_LIST)Tablica zawierająca ilość bajtów zapisanych do kolejki podczas operacji put dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_PUT_MIN_BYTES (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca najmniejszą ilość bajtów zapisaną do kolejki podczas jednej operacji put dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_PUT_MAX_BYTES (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca największą ilość bajtów zapisaną do kolejki podczas jednej operacji put dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_GETS (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość poprawnych operacji get na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_GETS_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych operacji get na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO64_GET_BYTES (MQCFT_INTEGER64_LIST)Tablica zawierająca ilość bajtów przeczytanych z kolejki podczas operacji get dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_GET_MIN_BYTES (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca najmniejszą ilość bajtów przeczytanych z kolejki podczas jednej operacji get dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_GET_MAX_BYTES (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca największą ilość bajtów przeczytanych z kolejki podczas jednej operacji get dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_BROWSES (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca ilość poprawnych operacji browse na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_BROWSES_FAILED (MQCFT_INTEGER)Ilość niepoprawnych operacji browse na kolejce dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO64_BROWSE_BYTES (MQCFT_INTEGER64_LIST)Tablica zawierająca ilość bajtów przeczytanych z kolejki podczas operacji browse dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_BROWSE_MIN_BYTES (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca najmniejszą ilość bajtów przeczytanych z kolejki podczas jednej operacji browse dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_BROWSE_MAX_BYTES (MQCFT_INTEGER_LIST)Tablica zawierająca największą ilość bajtów przeczytanych z kolejki podczas jednej operacji browse dla komunikatów persistent i nonpersistent w danym bloku
MQIAMO_GENERATED_MSGS (MQCFT_INTEGER)...

powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz